رسا گردآوری و تنظیم از : حسن http://kashkool7.mihanblog.com 2020-12-01T05:28:07+01:00 text/html 2020-08-02T21:26:37+01:00 kashkool7.mihanblog.com سروده ها http://kashkool7.mihanblog.com/post/161 <span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></span><br><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#993300">&nbsp; به نام خدا</font><span style="mso-tab-count:1"><font color="#993300">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;سروده هایی پیرامون<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br></font><br></p><div style="text-align: center;"><ul><li><a href="http://www.ashare.ir/post/18" target="_blank" title="o امام جعفر صادق (ع)">امام جعفر صادق (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/17" target="_blank" title="o امام حسن عسکری (ع)">امام حسن عسکری (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/8" target="_blank" title="o امام حسن مجتبی (ع)">امام حسن مجتبی (ع)</a></li><li><a href="http://ashare.ir/post/15" target="_blank" title="o امام رضا (ع)">&nbsp;امام رضا (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/11" target="_blank" title="o امام موسی کاظم (ع)">&nbsp;امام موسی کاظم (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/13" target="_blank" title="o امام هادی (ع)">&nbsp;امام هادی (ع)</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/2" target="_blank" title="o امان از زبان">&nbsp;امان از زبان</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/14" target="_blank" title="o انتخاب راه">&nbsp;انتخاب راه</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/1" target="_blank" title="o به نام خدا">&nbsp;به نام خدا</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/16" target="_blank" title="o تسلیت">&nbsp;تسلیت</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/10" target="_blank" title="o حضرت سجاد (ع)">&nbsp;حضرت سجاد (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/12" target="_blank" title="o حضرت علی ابن ابیطالب (ع)">&nbsp;حضرت علی ابن ابیطالب (ع)</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/7" target="_blank" title="o رسول اکرم(ص) و قرآن مجید">&nbsp;رسول اکرم(ص) و قرآن مجید</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/4" target="_blank" title="o روز اربعین">&nbsp;روز اربعین</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/3" target="_blank" title="o سلام بر حسین (ع)">سلام بر حسین (ع)</a></li><li><a href="http://www.ashare.ir/post/6" target="_blank" title="o سلام بر مهدی (عج)">&nbsp;سلام بر مهدی (عج)</a></li><li><a href="http://sherha.blogfa.com/post/5" target="_blank" title="o کلامی با امام زمان (عج)">&nbsp;کلامی با امام زمان (عج)</a></li><li><a href="http://ashare.ir/post/19" target="_blank" title="o میلاد با سعادت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع)">&nbsp;میلاد با سعادت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع)</a></li><li><a href="http://ashare.ir/post/9" target="_blank" title="o یاد خدا">&nbsp;یاد خدا</a></li></ul></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وب سایت:</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اشعار</font><br></p><div align="center"><ul><li><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ashare.ir/">http://www.ashare.ir &nbsp; </a></font><br></li></ul></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شما&nbsp; همچنین می توانید به صورت متمرکز، سروده ها را در کانال مشق شعر<span style="mso-spacerun:yes"> </span>به آدرس زیر ملاحظه و یا مشترک شوید<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</font></p><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993300"><a href="http://ble.ir/hassan9"><span style="mso-bidi-font-family:Arial"><font color="#993300">ble.ir/hassan9</font></span></a></font><br style="mso-special-character:line-break"> </font></p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تاریخ تاسیس کانال: خرداد 1399</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سروده ها از : حسن</font><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN" lang="EN"></span></p> text/html 2019-01-19T07:50:40+01:00 kashkool7.mihanblog.com هفت وب http://kashkool7.mihanblog.com/post/148 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><font style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" size="2" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><br>در جهان کنونی&nbsp;<span style="line-height: 21.6px;">ارتباطات و&nbsp;</span>اطلاعات با سرعت فزاینده و خیره کننده ای رو به توسعه و گسترش است. میلیون ها وبلاگ و سایت که حاصل تلاش ها و زحمات گردانندگان آنهاست، در فضای وب قابل دسترسی است. کار مفید را هر کسی انجام دهد، قابل استفاده و تقدیر است. حتماً لازم نیست خودمان آن را انجام داده و به نام ما باشد، مگر در صورت ارائه مطالب و اطلاعات جدید. معرفی سایت های مناسب دیگران، چه بسا بهتر از ایجاد سایت های جدید باشد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div></div></font><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><font style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" size="2" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"></font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" size="2" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343940934/r8.gif"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#006600"></font><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8349575476/kelik.jpg"><br><br></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font color="#336666"><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://noornameh.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;">http://noornameh.ir</a><br></span></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font color="#336666"><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><br><a href="http://cheraghha.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;">http://cheraghha.ir</a></span></span><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><br><br><a href="http://selected.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;">http://selected.ir<br></a><br></span></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" size="2" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#336666"><a href="http://welinks.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s; font-size: 18px;">http://welinks.ir</a></font><font color="#336666"><br><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"></span></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font color="#336666"><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><br></span></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font color="#336666"><span style="font-size: 18px;"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://golgoe.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;">http://golgoe.ir</a><br></span></span><br></font></p><font color="#336666"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s; font-size: 18px;"></span><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s; font-size: 18px;"></span></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><font color="#336666"><span style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s; font-size: 18px;"><a href="http://bnesh.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s; font-size: 18px;">http://bnesh.ir</a><br><br></span></font></p><font color="#336666"><span style="font-size: 18px;"></span><span style="font-size: 18px;"></span></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;"><a href="http://has9.ir/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.5s;"><font color="#666600"></font></a><font color="#666600"><a href="http://has9.ir" target="" title="">http://has9.ir</a>&nbsp; </font></span><font color="#666600"><span style="font-size: 18px;"></span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"> </p> </div></div></div></font><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></span><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;">در این راستا ، هفت وب ، تلاش دارد هر چند اندک ، قطراتی از این دریای بیکران را گردآوری و تقدیم نماید :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">1 - " هفت وب " فعالیت انتفاعی، آگهی و جهت گیری تبلیغاتی ندارد .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;">2 - پیوندهایی که گرایش غالب آنها تبلیغاتی است در این محدوده قرار نداشته و سعی شده فضا و محتوای سالم تری مد نظر باشد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;">3- صحت و سقم مطالب منتخب، با مدیران محترم آنها بوده و&nbsp; در این خصوص مسئولیتی متوجه هفت وب نمی باشد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;">4- عمده مطالب به صورت آنلاین است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;">5- چهار وب از هفت وب ، مجموعه "هفت چراغ" را تشکیل میدهد. چهار چراغ آموزش ، اطلاع رسانی، دانستنی ها و کتاب و کتابخانه در وب سایت "چراغ ها " و نورنامه ، سخن گو&nbsp; و&nbsp; کشکول، در وب سایت های جداگانه آمده است . سه وب دیگر شامل بینش ، رسا و selected میباشد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;">6- جهت نمایش بهتر مطالب ، بهتر است از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده بفرمائید <br></span></div> text/html 2016-02-05T01:40:03+01:00 kashkool7.mihanblog.com زیباترین نور همراه http://kashkool7.mihanblog.com/post/157 <br><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><font style="" size="4"><font style=""><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#663300">&nbsp;<font style="">&nbsp; حضرت رسول (ص)<br></font></font><font style="color: rgb(153, 153, 0);" color="#006600"> </font><br></span></font></span></span></font></font><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" color="#006600"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif">با تقواترین مردم كسى است كه حقّ را بگوید، چه به سودش باشد و چه به زیانش . 282</font><br></span></font><br><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 10px;"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265832076/zibatarin.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8265832076/zibatarin.jpg" width="324" height="280"></span></font><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px;">ای ابوذر! پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار: جوانی را پیش از پیری، سلامتی را پیش از بیماری، ثروت را پیش از نیازمندی، فراغت را پیش از اشتغال و زندگی را پیش از مرگ . 263</span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;"><font color="#663333"><font color="#663333"><font size="2" color="#000000">مبادا ترس از مردم مانع آن شود كه كسى حقّ را بداند و نگوید. بدانید كه برترین جهاد، سخن حقّى است كه در برابر فرمانرواى ستمگر و منحرف گفته شود . 274 <br>آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است . 232</font>&nbsp; </font></font></span></span></span></span></span></span></span><br>براى دنیاىت چنان کارکن که گویى همیشه زندگى میکنى و براى&nbsp;آخرتت چنان کار کن که گویى فردا خواهى مرد.<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">3</span> </span></span></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">کسی که روزی خود را با کار و تلاش تهیه کند،در قیامت در شمار انبیا قرار میگیرد و ثواب آنان را دریافت میکند.</span></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px;">148</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">خداوند تعالى دوست دارد که هرگاه فردى از شما کارى انجام می دهد آن را محکم (و بى عیب) انجام دهد .&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px;">93</span></span></span></span></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">مردم آنگاه که ظالم را ببینند و او را باز ندارند، انتظار مى‏رود که خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد. </span></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px;">125</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><font color="#000000">مردم را از دوستانشان بشناسید، زیرا انسان با کسى رفاقت مى کند که او را مى پسندد . 229</font><br></font>خداوند دوست دارد از امور مجاز نیز استفاده شود چنانکه دوست دارد به تکالیف عمل شود .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">163</span><br>هلاک پیشینیان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها نموده و دزد ضعیف را مجازات می کردند.<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">198</span><br>هرکس به آنچه می‏داند عمل کند ، خداوند دانش آنچه را که نمی ‏داند به او ارزانى می‏دارد .<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">31</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">با تقواترین مردم كسى است كه حقّ را بگوید، چه به سودش باشد&nbsp; و چه به زیانش . 282<br>هنگامی که فتنه ها مانند پاره های شب تار شما را در خود پیچید به قرآن تمسک جویید&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">1</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">هر که در میان سخن برادر مسلمانش بدود، چنان است که چهره ی او را بخراشد. 196</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><br></font>کسی که دوست دارد مردم جلوی پای او بایستند،جایگاهش پر از آتش خواهد شد.<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">153</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">تفریح کنید و بازى کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتى دیده شود.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">157</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">بهترین سخن، آن است که قابل فهم ، روشن و کوتاه باشد و خستگى نیاورد.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">188</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;">باهم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند. 228<br>عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">116</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مردم دو گروه ‏اند: دانشمند و دانش ‏اندوز و در غیر این دو،خیرى نیست .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">28</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><font color="#000000">همنشین خوب بهتر از تنهایى است و تنهایى بهتر از همنشین بد . 233</font><br></font>بر امّت خویش ، نه از فقر ، که از برنامه ریزى نادرست بیم دارم .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">118</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">هدایایى که به کارگزاران داده مى شود، همگى حرام است .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">111</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به خدا پناه ببرید از این‏که ظلم کنید و یا زیر بار ظلم بروید .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">122</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مزد کارگر را هنگامى که هنوز عرق بر تن دارد بپردازید.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">111</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">190</span> <br>رعایت حرمت همسایه همانند حرمت مادر لازم است .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">86</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">هر كس با كودك سروكار دارد، با او كودكانه رفتار كند.202 <br>هر طور باشید همان گونه بر شما حکومت می شود&nbsp; . <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">107</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><font color="#000000">چه نیکو هدیه ای است، یک کلمه گفتار حکمت آموز. 243</font><br></font>هیچ چیز به زندان شدن شایسته تر از زبان نیست.&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">186</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">وحدت مایه رحمت ، و تفرقه موجب عذاب است.<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">126</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><br></font>هر چیزى راهى دارد و راه بهشت دانش است .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">53</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در آزارند .&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">69</span><br>سفر کنید تا تندرست شوید و روزى یابید.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">170</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><br></font>نخستین مرحله عبادت، خاموشى است. <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">187</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><font color="#663333"><font color="#000000"><font color="#663333"><font color="#000000">خردمند، باید زمان خود را بشناسد . 224</font><br></font>هر چه آسان گیرى، آسان گذرد. 253</font><br></font>علم را با نوشتن در بند کشید.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">32</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">مؤمن شوخ و شاداب است.&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10px;">166</span></span></span></span></span></span></span><a href="http://golgoe.ir" target="" title="سخن گو" style="font-size: 12px;"><br></a><a href="http://golgoe.ir/" target="" title="" style="font-size: 12px;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8238064376/ahadis.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8238064376/ahadis.jpg"></a><a href="http://golgoe.ir" target="" title="سخن گو" style="font-size: 12px;"><br></a><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جهت اطلاع از متن عربی و مآخذ احادیث با توجه به شماره ها،<font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#006600"><a href="http://golgoe.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#006600">اینجا</font></a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#006600"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong></font></font>کلیک بفرمائید.</font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><br><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_1" target="" title=""><font size="3">آشنایی با زندگانی حضرت رسول (ص</font>)<br></a></span></font>&nbsp;<a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_1" target="" title=""><br></a><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></div></div> text/html 2016-01-31T06:21:09+01:00 kashkool7.mihanblog.com عدد هفت http://kashkool7.mihanblog.com/post/149 <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8200826418/haft.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8200826418/haft.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">پاره ای از اعداد، در عالم طبیعت، فرهنگ اقوام و نیز متون دینی از توجه خاصی برخوردار و مفاهیم نمادین گوناگونی به خود گرفته اند . در این راستا از عدد هفت میتوان نام برد. این عدد در بین ملل مختلف جهان از اهمیّت ویژه ای برخوردار و هر ملّتی نگرش خاصّی به آن دارد. در کتاب‏های لغت عدد هفت را&nbsp; نمادی از کثرت و فراوانی می ‏دانند. معادل هفت در عربى واژه هاى ، سبع و سبعه مى باشد .در لغت نامه دهخدا ذیل عدد هفت چنین آمده است:&nbsp; هفت، عددی است معروف، که از دیرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده است. اغلب هفت را در امور ایزدی و نیک و گاه در امور اهریمنی و شرّ به کار می گرفتند. وجود بعضی عوامل طبیعی مانند تعداد سیاره های مکشوف جهان باستان و همچنین رنگهای اصلی، مؤید رجحان و جنبه ماوراء طبیعی این عدد گردیده است. قدیمی ترین قومی که به عدد هفت توجه کرده قوم سومر است ، زیرا آنان متوجه سیارات شدند و آنها را به صورت ارباب انواع می پرستیدند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در اینجا برای نمونه به 70 مورد که عدد هفت در آنها استفاده می شود ، به ترتیب الفبا در دو قسمت اشاره می گردد :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 0);">الف- قسمت اول:(35-1</span>)<br style="margin: 0px; padding: 0px;">از هفت دولت آزاد بودن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">خواب هفت پادشاه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">درجات نظامی هفتگانه ارتش&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">عجایب هفت‌گانه جهان</font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کمترین تعداد ابیات یک غزل هفت بیت است<br style="margin: 0px; padding: 0px;">مثل مار هفت بار پوست انداختن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نتهای هفت گانه موسیقی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت آتشکده بزرگ زرتشتیان<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت اقلیم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت الوان<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت اورنگ جامی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت برادران<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت بند محتشم کاشانی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت پیکر نظامی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت جان داشتن، کنایه از جان سخت بودن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت حصار خواجه عبدالله انصاری<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت خط<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت خوان رستم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت خواهران<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت دفتر شاهنامه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت رنگ رنگین کمان<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت روز هفته<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت سنگ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت سین<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت سوراخ سر آدمی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت شهر عشق<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت طبقه آسمان&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت طبقه زمین<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت فرشته<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت‌ قلم آرایش<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت کفن پوساندن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت گنبد خضراء<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت مثنوی جامی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت مهره شطرنج<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت وادی سلوک<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت هیکل<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 0);">ب - قسمت دوم:(70-35)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در داستان حضرت یوسف و تعبیر خواب که<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت گاو فربه را<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت گاو لاغر میخورند و<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت خوشه زرد که&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت خوشه سبز را نابود کردند و نیز&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت سال قحطی و<br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; هفت سال پرنعمت<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در سوره بقره، آیه 261 به هفت سنبله اشاره شده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در سوره لقمان، آیه 27 از هفت دریا (سبعه البحر ) سخن به میان آمده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در سوره مومنون آیه 17 : هفت راه برای شما در آسمان قرار دادیم( سبع طرائق)<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در نماز حضرت امام زمان (عج) هفت بار ذکر رکوع و هفت بار ذکر سجده<br style="margin: 0px; padding: 0px;">دو رکعت نماز هفت قل هو الله در شب های قدر<br style="margin: 0px; padding: 0px;">رمی جمره با هفت سنگ بر شیطان<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سوره مبارکه حمد، هفت آیه دارد</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">عدد الفاظ شهادتین، هفت است که همان «لا اله الا الله، محمد رسول الله» میباشد</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">عدد هفت، 27 بار در قرآن ذکر شده و اولین عددی که خداوند در قرآن ذکر کرده، عدد هفت است و میان سوره "بقره" که اولین بار عدد هفت در این سوره آمده و سوره "نباء" که آخرین هفت در آن ذکر شده ، 77 سوره قرار دارد</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">قرآن مشتمل بر هفت موضوع است: وعد- وعید- وعظ- قصص- امر- نهی- ادعیه</font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">« فرهنگ معین »</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">مراسم هفت برای متوفی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت بار سعی میان صفا و مروه&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت بار طواف بر گرد خانه خدا<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت بطن قرآن کریم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت تن اصحاب کهف<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت چشمه بهشت</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">هفت درب دوزخ</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">هفت دوزخ: سقر، سعید، لفی، حطمه، جحیم، جهنم، هاویه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت رکن نماز<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت سبع، قرآن را هفت سبع می نامند<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت سلام قرآنی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت شبانه روز بلای قوم عاد<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت شیوه قرائت قرآن<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت طبقه جهنم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت عضوی که در سجده باید روی زمین باشد</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">هفت فرشته : اوریائیل , جدیائیل , شمائیل , عنائیل , جبرئیل , عزرائیل</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">هفت قسمت بدن میت را کافور می زنند<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت مکان مقدس<br style="margin: 0px; padding: 0px;">هفت مناسک حج<br></font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;" align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364623092/caw.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364623092/caw.jpg"><br><br>تصویر گاوی که عدد 7 روی پیشانیش به صورت مادرزادی حک شده است <br><br><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 21.6px;"></span></font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 21.6px;"></span></font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 21.6px;"></span></font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 21.6px;">برخی منابع و مطالب مرتبط :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.porsemanequran.com/node/17117" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">1</a><span style="line-height: 21.6px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://www.hdabir.com/haft.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">2</a><span style="line-height: 21.6px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://www.aviny.com/News/86/01/07/11.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">3&nbsp;</a><span style="line-height: 21.6px;">،&nbsp;</span><a href="http://akhshij.persianblog.ir/post/45/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">4&nbsp;</a><span style="line-height: 21.6px;">،&nbsp;</span><a href="https://rasekhoon.net/article/print-108451.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">5</a><span style="line-height: 21.6px;">&nbsp; ،&nbsp;</span><a href="http://www.askquran.ir/thread11770.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">6</a><span style="line-height: 21.6px;">&nbsp;، </span><a href="http://www.zanjansadra.ir/index.php?method=view&amp;cat=4&amp;group=32&amp;service=2&amp;id=12081" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; line-height: 21.6px;">7</a></font></font></p></div> text/html 2016-01-31T06:12:49+01:00 kashkool7.mihanblog.com هفت وب - haftweb http://kashkool7.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8187857526/1.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8187857526/1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">بینش</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://bnesh.ir<br>قانون، نظم، حقوق ملت، انتخابات<br></a></font>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/146" target="" title="">&nbsp;http://welinks.ir/post/146</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="general_list" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237165942/nama1.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8237165942/nama1.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font><br><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364621684/2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364621684/2.jpg"></font><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ ها&nbsp;&nbsp;</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://cheraghha.ir<br>اطلاع رسانی، آموزش، دانستنیها، کتاب و کتابخانه<br></a></font>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/145" target="" title="">http://welinks.ir/post/145</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237166476/nama2.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8237166476/nama2.jpg"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></a><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8187857592/3.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8187857592/3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">سخن گو</a></font></div><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://golgoe.ir<br>&nbsp;احادیث و سخنان منتخب<br></a></font>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/144" target="" title="">http://welinks.ir/post/144</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237166600/nama4.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237166600/nama4.jpg"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"></font></font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8187857634/4.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8187857634/4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کشکول</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://has9.ir<br>شگفتیها، خواندنیها، پزشکی، گردشگری<br></a></font>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/143" target="" title="">http://welinks.ir/post/143</a><br><font style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;" size="4"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237166676/nama5.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237166676/nama5.jpg"></a><a href="http://noornameh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8187857684/5.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8187857684/5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نورنامه</a></font><a href="http://noornameh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4">http://noornameh.ir<br>قرآن، نهج البلاغه،چهارده معصوم، بزرگان<br></font></a>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/142" target="" title="">http://welinks.ir/post/142</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237166776/nama6.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237166776/nama6.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8364621834/6.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364621834/6.jpg"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><font color="#993300">رسا</font></a><font color="#CC6600"><a href="http://welinks.ir" target="" title=""><font color="#993300"><br>http://welinks.ir<br>معرفی هفت وب، سرگرمی، شعر، لطیفه،Free link exchange<br></font></a></font></font>آشنایی بیشتر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br><a href="http://welinks.ir/post/list" target="" title="">http://welinks.ir/post/list</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237166534/nama3.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8237166534/nama3.jpg"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></a><br></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8364621876/7.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8364621876/7.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13.3333px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://selected.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">selected</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://selected.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://selected.ir</a></font><br>آشنایی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8364643550/kelik.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/141" target="" title="">http://welinks.ir/post/141</a><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237166834/nama7.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237166834/nama7.jpg"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><div class="tags" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></div></div> text/html 2016-01-31T06:10:10+01:00 kashkool7.mihanblog.com بینش http://kashkool7.mihanblog.com/post/146 <div align="center"><div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div><div align="center"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="5"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); text-decoration: none;"></span></font></span></a><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="5"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">http://bnesh.ir</a></font></font><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237171534/link6.JPG" src="http://s6.picofile.com/file/8237171534/link6.JPG"></div> <div align="center"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""></a><div align="center"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="5"></font></span></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="5"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"></font></span></a></font></div></div></div><div align="center"></div></div></div></div></div></div><br><div align="right"><font size="3"><font size="2">نظری اجمالی پیرامون برخی مطالب منتخب :<br></font><br></font></div></div><font color="#CC6600"><font color="#993300" size="2"><font color="#993300"><a href="http://bnesh.ir/post/3"><font color="#993300">طراوت دل در باران نور&nbsp; : </font></a></font><font color="#993300"><font color="#993300"><font color="#000000">احادیث معصومین (ع)</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/17"><font color="#993300"><br>حقوق ملت : </font></a></font></font></font></font><font color="#CC6600"><font color="#993300" size="2"><font color="#993300"><font color="#993300"><span id="WebPartC_df97d031_b451_4421_819a_5012d4705435_lblTitle" class="Title"><font color="#000000">اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون حقوق ملت</font></span><br><a href="http://bnesh.ir/post/22" target="" title=""><font color="#993300"><br>زمزمه </font></a></font>: <font color="#000000">اشعار برگزیده</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/20"><font color="#660000"><font color="#993300"><br>طنز</font> - <font color="#993300">آگهی استخدام :&nbsp;</font></font> </a></font><font color="#000000">استخدام در پالایشگاه نفْس</font><a href="http://bnesh.ir/post/18"><font color="#993300"><br><br>حریم ها و حرمت ها را نگاه داریم :</font></a><font color="#000000"> نکاتی چند، پیرامون تبلیغات انتخایاتی</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/5"><font color="#993300"><br>گدا و خدا :&nbsp;</font> </a></font></font><font size="2">شعری زیبا از پروین اعتصامی، در خصوص کار و تلاش<br><a href="http://bnesh.ir/post/16"><font color="#993300"><br>انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی :&nbsp;</font> </a><font color="#993300"><font color="#000000">قانون و ضرورت استعفای مقامات، </font></font></font><font size="2"><font color="#993300"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: small">حداقل شش ماه قبل از ثبت نام،</span></font><font color="#000000"> برای انتخابات مجلس شورای اسلامی</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/19"><font color="#993300"><br>طنز - هشدار مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور :&nbsp; </font></a></font><font color="#993300"><font color="#000000">حال و هوای فصل انتخابات</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/12"><font color="#993300"><br>نظم :&nbsp; </font></a></font>وصیت حضرت امام علی (ع)، در خصوص نظم در کارها<a href="http://bnesh.ir/post/14"><font color="#993300"><br><br>قانون ، قانون است : </font></a><font color="#993300"><font color="#993300"><font color="#000000">از منظر حقوقی، هیچ تفاوتی میان قوانین نافذ و جاری کشور، از بعد زمان و مرجع قانون گذار وجود ندارد</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/8"><font color="#993300"><br>سیب :&nbsp; </font></a></font></font><font color="#993300"><font color="#000000">اخلاص در کار و دیدن </font></font></font><font size="2"><font color="#993300"><font color="#000000">مرحوم علامه مجلسی(ره)، در خواب </font><br><a href="http://bnesh.ir/post/13"><font color="#993300"><br>توجیه : </font></a></font>هر گز هدف ، گر چه مقدس و بزرگ ، وسیله را توجیه نمی کند . مواظب باشیم با این قبیل کج فهمی ها ، خسرالدنیا و الاخره نشویم<br><br><a href="http://bnesh.ir/post/7"><font color="#993300">درجۀ آزادی :&nbsp; </font></a></font><font size="2">تبعات، پیامدها و الزامات هر انتخابی را، با اولین انتخاب، تعیین میکنیم<a href="http://bnesh.ir/post/6"><font color="#993300"><br><br>گلایه صفر :&nbsp;</font> </a><font color="#993300"><font color="#000000">آه و ناله عدد صفر، در قالب شعر</font><br><a href="http://bnesh.ir/post/11"><font color="#993300"><br>توقف</font> <font color="#993300">ممنوع : </font></a></font><font color="#993300"><font color="#000000">وای بر کسی که امروزش، بهتر از دیروزش نباشد </font><br><a href="http://bnesh.ir/post/9" target="" title=""><font color="#993300"><br>دعای بدون مرز : </font></a></font></font><font size="2"><font color="#993300"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">خیرخواهی برای همه</span></font><br><a href="http://bnesh.ir/post/15"><font color="#993300"><br>همراه آخر:&nbsp; </font></a></font></font><font color="#993300"><font color="#000000" size="2">آیا میدانید آخرین همراه چیست ?</font><b><br><br><br></b><font size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/list"><font color="#993300">لیست آخرین پستها</font></a></font></font><br><a href="http://bnesh.ir/post/11"></a> text/html 2016-01-31T05:45:26+01:00 kashkool7.mihanblog.com چراغ ها http://kashkool7.mihanblog.com/post/145 <h5 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" align="center"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"></span></span></a></span><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"></span></span></a></span><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><br><font size="4"><br></font></span></span></a></span></h5><h5 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;">http://cheraghha.ir</span></span></a></span></font></h5><h5 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;" align="center"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237170592/link1.JPG" src="http://s7.picofile.com/file/8237170592/link1.JPG"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></h5><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span face="tahoma" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">چهار چراغ اطلاع رسانی ، آموزش ، دانستنی ها و کتاب و کتابخانه، به شرح فهرست زیر در این وب سایت&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ارائه گردیده است:<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></font></span></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; color: rgb(153, 51, 0);"></span><p class=" " style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;" align="right"><a href="http://cheraghha.ir/post/83" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></span></span></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://cheraghha.ir/post/104" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">نورهمراه</span></a></font> : کلام معصوم (ع)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://cheraghha.ir/post/83" target="" title=""><font color="#993300"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">چراغ</span>&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#993300">ها</font> </span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px;">:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">نکاتی مختصر پیرامون چراغ ها</span></span></font></span></span></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; color: rgb(153, 51, 0);"></span><p class=" " style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی :</span></span></a></span></font></span></span>&nbsp;دسترسی مستقیم به بیش از 40 پیوند منتخب ارائه کننده خدمات اینترنتی آنلاین</p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; color: rgb(153, 51, 0);"></span><p class=" " style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;" align="right"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">اطلاع رسانی-اقتصادی:</font>&nbsp;</span></a></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">اشتغال ، بازرگانی ، بانک و بیمه ، بورس اوراق بهادار ، پرتال خودرو&nbsp; ،<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span>قیمتها،مناقصه و مزایده</font></p><p class=" " style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;" align="right"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/35" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">اطلاع رسانی فرهنگی اجتماعی:</span></font></span></a></span>&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آموزشی،پزشکی،خدمات درمانی و بیمه،مراکز دولتی،عمومی،دینی،زمین و زمان ،سفر و خدمات&nbsp; &nbsp; آن،رسانه،همایش،قوانین و مقررات،گزارش و نشریه</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/87" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"></span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/6" target="" title=""><font color="#990000">آموزش </font></a>:</span></font></span></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آموزش مطالب مشابه دروس تحصیلی،آموزش رایانه ،آموزش زبان،آموزش مهارت ها، آموزشهای دینی</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></a></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"></font></p><p class=" " style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;" align="right"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/36" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">دانستنی ها،آیا میدانید؟</span></font></span></a></span></span>&nbsp;فراز های منتخب(دنیای بزرگ وجود شما،جهان شگفت انگیز،سلامتی،بهداشت و درمان<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">)،&nbsp; پیوندهای منتخب</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">دانستنی های علمی:&nbsp;</span></font></span></a></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">دانشنامه و دائرة المعارف ، دیکشنری ، لغت نامه و فرهنگ واژگان</font></p><p class=" " style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;" align="right"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 0);"><a href="http://cheraghha.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">چراغ کتاب و کتابخانه:</span></font></span></a></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;جستجو ، کتابخانه ، کتاب و کتابخانه الکترونیکی ، دانلود رایگان</font></span></p> text/html 2016-01-31T04:41:53+01:00 kashkool7.mihanblog.com سخن گو http://kashkool7.mihanblog.com/post/144 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;" align="center"><div style="margin: 0px; padding: 0px;" align="center"><div style="margin: 0px; padding: 0px;" align="center"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration: none; font-size: large;">http://golgoe.ir</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237171192/link3.JPG" src="http://s6.picofile.com/file/8237171192/link3.JPG"><br></a></div></div><div class="Center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="ContentWeblog" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"></div></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer;"><span color="black" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">در هفت وب احادیث و سخنانی آمده و بعداً تعویض شده است . ارائه این سخنان به</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;همراه مطالب دیگر سخن گو را با فهرست</span></span></a></font></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer;"><span color="black" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;زیر</span></span></a></font></font></span></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تشکیل میدهد<font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3">:</font></font><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">سخن خدا</font></a></span></font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; font-size: 12px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;:</span></a></span>&nbsp;آیاتی از قرآن کریم به همراه ترجمه آنها<br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style=""><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 12px;">عزت : </span>عزت یک عمر، به ذلت یک لحظه سوال و درخواست نمی ارزد . امام علی (ع)<br><a href="http://golgoe.ir/post/24" target="" title="" style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 12px;">سخنانی کوتاه از چهارده معصوم(ع)</a></font><span style="font-size: 12px;"> : احادیث منتخب از 14 معصوم ، صلوات الله علیهم اجمعین</span><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; font-size: 12px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">سخن گو :</span></a></span></font>&nbsp;توضیح اجمالی پیرامون وبسایت سخن گو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://golgoe.ir/post/23" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">معاشرت و رفتار</a>&nbsp;:<font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مُردید برشما اشک بریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما بیایند. امام علی (ع)</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شادابی و نشاط :</a><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;شادی باعث انبساط خاطر و سبب نشاط انسان میشود. امام علی (ع)</span></span></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; line-height: 22.8px;"><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">جامعه و حکومت :</a>&nbsp;هر طور باشید همان گونه بر شما حکومت می شود.حضرت رسول (ص)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">حق :&nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2">حقّ به شخصیت ها شناخته نمى شود، خود حقّ را بشناس تا پیروان آن را بشناسى .&nbsp; امام علی (ع)</font><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 22.8px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">چراغ راه :</a>&nbsp;یاد خدا داروى بیمارى های روح است. امام علی (ع)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">بوستان سخن :</a>&nbsp;چیزى بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .&nbsp; امام حسین (ع)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">علم و دانش&nbsp; :</a>&nbsp;اوج فضیلت ها ، دانش است .&nbsp; امام علی (ع )<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">صفات :</a>&nbsp;عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست . امام صادق(ع)&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">کار :</a>&nbsp;قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که می تواند به خوبی انجام دهد .&nbsp; امام علی (ع)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">سخنان :</a>&nbsp;کوتاه سخنانی حکیمانه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;">سخنان منظوم :</a></font>&nbsp;اشعار منتخبی از شعرا<font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">منابع و مآخذ</a></span></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;: متن عربی و ماخذ بیش از 200 حدیث منتخب</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/list" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">لیست آخرین پستها</a><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://sokhan.rasekhoonblog.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 0);"><br></span></a></span></span></font></p></div> text/html 2016-01-31T04:30:34+01:00 kashkool7.mihanblog.com کشکول http://kashkool7.mihanblog.com/post/143 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;" align="center"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><br>http://has9.ir<br><br></span></span></a></span></div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237171118/link2.JPG" src="http://s7.picofile.com/file/8237171118/link2.JPG"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"></span></font></font></div><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"></font></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کشکول یا چراغ رنگارنگ&nbsp; ، مکمل شش چراغ دیگر در زمینه های مختلف ، به شرح فهرست زیر می باشد&nbsp;</font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">:</font></span></font></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://has9.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">همراه با پیام نور :</span></font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;آغاز کلام با حدیثی منتخب</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/19" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"></a></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سلام</a></span></font></span></font><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">،وقت بخیر:</a></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آب و هوا,اوقات شرعی,برنامه های صدا و سیما,تاریخ در امروز,ترافیک,تقویم,حوادث,روزنامه&nbsp;</font></span><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2">و خبرگزاریها</font><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;</font>&nbsp;</span><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">پخش زنده&nbsp;</font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">:</a></font></span></font><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16.8667px;" lang="AR-SA"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font>عتبات عالیات و اماکن مقدسه ، شبکه های سیما</font></span><a href="http://has9.ir/post/15" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">گردشگری</font></font></a><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">&nbsp;:</a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;تور و گردشگری مجازی ، راهنمای سفر ، جستجوی تور مسافرتی و اطلاعات جهانگردی ، معرفی شهرهای ایران و جهان، نقشه های ایران و جهان، رزرو اینترنتی اماکن اقامتی ، مکان یاب سفر و مطالب متنوع دیگر در بیش از&nbsp; 50 پیوند منتخب</font><a href="http://has9.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></span></font><font size="2" color="#CC6600"><font color="#993300"><a href="http://has9.ir/post/27" target="" title=""><font color="#993300">اراده و پشتکار</font></a> :</font> <font color="#000000">خواستن توانستن است . </font></font><font size="2">معلولیت، محدودیت نیست</font><font size="2">. مصادیق آن را در این بخش ملاحظه بفرمایید</font><a href="http://has9.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br></a><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">عکس&nbsp;</font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">:</a></font></span></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تصاویر ، عکسدان ، پیوندهای تصویری</font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">خواندنی&nbsp;</font></a></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">:</a></strong></font></font><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">خواندنی ها ،&nbsp;</font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">اراده و پشتکار ،</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">&nbsp;دفتر خواندنی ها ،</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;پیوندهای خواندنی</span></span></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"></a></span><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://has9.ir/post/12" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">علمی :&nbsp;</font></a></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اسرار کائنات،</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تواناییهای شگفت انگیز انسان،دستاوردهای تازه پزشکی،نتایج تحقیقات و پژوهش های جدید و ...</font><a href="http://has9.ir/post/12" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a><a href="http://has9.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">داستان ، خاطره و ضرب المثل :</span></font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;آشنایی با&nbsp; ضرب المثل ها ، خاطرات جالب و&nbsp; برخی داستان های کوتاه و خواندنی</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خواب :</a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp; توصیه‌های مفید به بدخواب‌ها ، چگونه افکار خود را قبل از خواب آرام کنیم؟ بیماری های دنیای خواب ، تعبیر خواب و ...</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"></a></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://has9.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">خواص 1</span>&nbsp;&nbsp;</a>،&nbsp;&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">2 :</a></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;خواص خوراکی ها ، میوه و سبزیجات ،</font></font></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;خواص ادویه جات و&nbsp;</font></font></font>گیاهان دارویی ، تغدیه ، غذاهای مفید و ...</font><a href="http://has9.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">کودک و نوجوان :</font></span></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;خلاقیت و کارآفرینی کودک،سرزمین مجازی کودکان،قصه گوئی و بازی های سنتی،کاردستی،</font></font></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آموزش نقاشی و&nbsp; ...</font></font></font></font><a href="http://has9.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">اوقات فراغت&nbsp;</span></font></a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">:</font>&nbsp;</a></span></font></font><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">شعر و شاعر</span></span><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">سر گرمی</span></span><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">خطای دید</span></span><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">بازی</span></span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 15.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">،&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="AR-SA">پرکردن اوقات فراغت<br></span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/24" target="" title=""><font color="#993300">موزه ها - Museums</font></a><font size="2"><font color="#993300">&nbsp;:</font><font color="#cc6600">&nbsp;</font></font> معرفی وب سایت های موزه های ایران و جهان<span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 12px;"><br></span><a href="http://has9.ir/post/6" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">پزشکی-سلامت1&nbsp;</a></span></font><span style="font-size: 12px;">،&nbsp;</span><a href="http://has9.ir/post/5" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">2</span></font> ، </a><a href="http://has9.ir/post/32" target="" title=""><font size="2" color="#990000">3</font></a><a href="http://has9.ir/post/32" target="" title=""><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"></span></a><span style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font color="#990000"> </font></span><a href="http://has9.ir/post/5" style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">:</a><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;</font></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">رژیم غذایی،</font></font>طب سنتی، ،عجیب ترین روشهای درمانی دنیا،غذا درمانی،بیماری های نادر،آموزش صحیح شاد زیستن،استرس،غذاهای ممنوعه،اتفاقات خواندنی،لبخند و سلامتی،مشاوره سلامت و ...</font><a href="http://has9.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/4" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">رنگارنگ&nbsp;</a><a href="http://has9.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">:&nbsp;</a></span></font></font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="2">جورواجور ، شنیدنی ، کشکول در کشکول ، گوناگون</font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فیلم :</a>&nbsp;فیلم هایی کوتاه از درون خانه کعبه ، تشکیل جنین انسان ، حیوان عجیبی موسوم به آنتیتر و معرفی سایت های حاوی فیلم&nbsp;&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></span></font></div><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شگفتی ها ، عجائب و دیدنی ها 1&nbsp;&nbsp;</a>،&nbsp;&nbsp;</span></font><a href="http://has9.ir/post/1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;2</font></span></font></a>&nbsp;:</font><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;عجایب دیدنی و شگفت انگیز</font></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">،بزرگترین کلکسیون جمجمه در جهان،عجیب ترین آرامگاه‌‌ های دنیا،آرایشگری با چشم‌ بسته،پیرزن شاخ دار،درختان هیولایی و معرفی سایر پیوندهای دیدنی و خواندنی</font></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;" size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/list" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">لیست آخرین پستها</a></font></font></div></div></div> text/html 2016-01-31T04:20:05+01:00 kashkool7.mihanblog.com نورنامه http://kashkool7.mihanblog.com/post/142 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><div><div class="body align" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><div class="cnt post_list" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;" align="center"><span size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><a href="http://noornameh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span color="brown" style="margin: 0px; padding: 0px; color: brown;"><br>http://noornameh.ir<br><br></span></a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237171300/link4.JPG" src="http://s7.picofile.com/file/8237171300/link4.JPG"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></div></div></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">هدف نورنامه(</span></span></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">چراغ نور)</span></span></span></font>&nbsp;جمع آوری،طبقه بندی و ارائه برخی مطالب مذهبی با استفاده از پیوندهای منتخب بشرح فهرست&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">زیر</span>&nbsp;است</span></span></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/30" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نور راه:</a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;ذکر ایام هفته و حدیث منتخب&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نورنامه :</a></font></font>&nbsp;اجمالی پیرامون چراغ نور همراه با فهرست الفبایی عناوین مطالب&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">آن</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نور قرآن :</a></font>&nbsp;آموزش ، آشنائی با تفاسیر و مفسرین ، تفسیر ، تلاوت ، جستجو در قرآن ، شناخت بیشتر قرآن&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چهارده نور هدایت:</a></font>&nbsp;زندگی نامه اجمالی و تفضیلی چهارده معصوم علیهم السلام در بیش از 60 پیوند منتخب<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عتبات عالیات و اماکن مقدسه:</a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;</font>زیارت مجازی،ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات،سفر و زیارت،مکه مکرمه،مدینه منوره،عراق،سوریه&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">حدیث :</a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;معرفی بیش از 50 پیوند در زمینه تعریف حدیث ، کتب حدیث ، احادیث موضوعی ، حدیث شناسی ، مسائل و موضوعات حدیثی ، کتابخانه احادیث&nbsp; و مطالب مفید دیگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نهج البلاغه :</a></font></font></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;آشنایی با نهج البلاغه ،&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">متن ، ترجمه</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;، موضوعات</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;، شرح ها و کتابشناسی نهج البلاغه</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;، شگفتیهاى نهج البلاغة و مطالب مختلف و متنوع دیگری پیرامون آن<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">صحیفه سجادیه :</a></font>&nbsp;آشنایی با صحیفه سجادیه ،&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">متن ، ترجمه و&nbsp;</font></span></font></font></span></font>شرح های&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">صحیفه سجادیه&nbsp; و پیوندهای ذیربط دیگر</font></span></font>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دعا :</a></font>&nbsp;دسترسی به بیش از 40 پیوند مرتبط از قبیل دعا شناسی،دعاهای قرآنی،شرح برخی دعاها،کتابشناسی دعا،تقویم عبادی و ..<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">اخلاق :</font></a>&nbsp;صفات ، دروس اخلاق ، دستور العمل هاى اخلاقى ، راه خودسازى ، فلسفه اخلاق ، مبارزه با نفس ، واژه های اخلاقی ، مبادی اخلاق در قرآن و موضوعات ذیربط دیگر در بیش از&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">50</font></span></font>&nbsp;پیوند&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سوال و جواب :</a></font>&nbsp;باورها و پرسشها،جوانان و پرسش های اخلاقی،سوالات و احکام شرعی،پاسخ به شبهات،جستجوگر جواب&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">مشاوره ، پرسش و پاسخ ، پرسمان ،&nbsp; پاسخگویی به سوالات دینی و موارد منتخب دیگر<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">اصحاب ، علماء ، مشاهیر و فرزانگان :</font></a>&nbsp;آشنایی با&nbsp;</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">اصحاب،</span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">شهداى کربلا</font></span></font>،</font></span></font>زندگینامه علما و بزرگان شیعه،مردان علم در میدان عمل،مقامات مردان خدا،حیات عارفانه فرزانگان،مشاهیر و کتابشناسی علما و بزرگان، موضوعات بالغ بر 50 پیوند منتخب میباشد<a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><a href="http://noornameh.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">سایر پیوندها :</font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;معرفی پیوندهای مفید دیگر</font></font></span></font></div></div></div></div></div> text/html 2016-01-31T04:10:04+01:00 kashkool7.mihanblog.com selected http://kashkool7.mihanblog.com/post/141 <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br><br></div><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><a href="http://www.selected.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">http://selected.ir<br><br></span></a></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="" style="line-height: 21.6px;"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8237171426/link5.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8237171426/link5.jpg"></a></div><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><div style="margin: 0px; padding: 0px;"></div></a>این وب سایت به زبان انگلیسی و مطالب اصلی آن به شرح زیر است :<br style="margin: 0px; padding: 0px;">1 -&nbsp;<a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-1/sayings" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">sayings</a>&nbsp;- سخنان بر گزیده<br style="margin: 0px; padding: 0px;">2 -&nbsp;<a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-2/websites" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">selected websites</a>&nbsp;- پیوندهای منتخب در موضوعات زیر:<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><ul style="margin: 0px; padding: 0px;"><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">کتاب و کتابخانه- Books &amp; Libraries</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;کامپیوتر و اینترنت - Computers &amp; internet</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;اقتصاد و تجارت - Economy, Business</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;آموزش - Education</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;دولت و سازمانها- Government &amp; organizations</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;کودکان - Kids and children</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;اخبار - News</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;مرجع - Reference</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;موتورهای جستجو - Search engines</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;منابعی برای مدیران سایت ها و وبلاگ ها - webmaster resources</li><li style="margin: 0px; padding: 4px 10px 4px 0px; list-style-type: square; list-style-position: inside;">&nbsp;سایر - Other websies</li></ul>3 -&nbsp;<a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-2/websites" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">websites in alphabetical order</a>&nbsp;- پیوندهای منتخب به ترتیب الفبایی عناوین&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">4 -&nbsp;<a href="http://selected.ir/1393/05/24/post-6/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">link exchange&nbsp;</a>- تبادل لینک&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br>معرفی وب های بالا به معنای تاییدشان نبوده،مسئولیت محتوای آنها،با مدیران محترمشان میباشد<br><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#993300" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Please note that we are not responsible for the contents on selected website</span>s</font></span></div></div></div> text/html 2016-01-31T04:03:36+01:00 kashkool7.mihanblog.com لطیفه http://kashkool7.mihanblog.com/post/153 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305494200/latifeh.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305494200/latifeh.jpg"> <br></div><div align="center"><br><br></div><div align="center"><div align="right"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> </font><font size="2">مجلس عروسی !<br><br>مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند .<br>ملا وقتی میخواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت، با اعلانی بدین مضمون: <br>از این درب عروس و داماد وارد میشوند و ازدرب دیگر دعوت شدگان.<br>ملا از درب دعوت شدگان وارد شد.<br>در آنجا هم دو درب وجود داشت با اعلانی دیگر :<br>&nbsp;از این درب دعوت شدگانی وارد میشوند که هدیه آورده اند و از درب دیگر دعوت شدگانی که هدیه نیاورده اند.<br>ملا طبعا از درب دومی وارد شد.<br>ناگهان خود را در کوچه دید،همان جایی که وارد شده بود. !!!<br><br></font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جهنم !</font></font><br></div><font size="2"><br></font><div align="right"><font size="2">ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ .<br>&nbsp;<br>ناگهان ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﻣﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﻪ ﺫﻏﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺩ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭ، ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.<br>ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ.<br>ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ جلو ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:<br>ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ.<br>ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺍﻭ انداخت و ﮔﻔﺖ:<br>ﺟﻨﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ؟!!!<br>ﺫﻏﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﺭﻧﮓ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ!!<br>ﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﯼ؟<br>ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ : ‏<br>ﺍﯾﻨﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺕﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ!!<br>ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓت ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ: ‏ﻣﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪﯼ؟ <br>ﺫﻏﺎﻝﻓﺮﻭﺵپیش خود ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ، اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻠﺶ راﺻﺎﺩﺭ کند، ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.<br>ﮔﻔﺖ: ‏ﺍﻋﻼﺣﻀﺮﺗﺎ، ﺣﻘﯿﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ</font><br><br></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br><div align="right"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> میگویند یک نفراز روحانی مسجدشان پرسید :<br>حاج آقا من زمان جنگ به یک عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم، بنظرتون گناه کردم ؟<br><br>روحانی : نه، خیلی هم کار خوبی کردی. ثواب هم داشته است .<br>سوال کننده : آخه روزی هزار تومان هم ازش گرفتم .<br><br>روحانی : اشکالی نداره، خدا ارحمن الراحمین است .<br>سوال کننده : بنظرتون آیا لازمه بهش بگم جنگ تموم شده است؟</font><br></div><br><div align="right"><br></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"><font size="2">حکمت های کله پاچه !</font></font><br></div> <br><div align="right"><font size="2">آورده اند روزی پادشاهی دستور داد سفره ای گسترانیده و کله پاچه ای بیاورند.<br>سلطان رو به درباریان کرد و گفت، آیا میدانید در این کله پاچه، چه اندرزهایی نهفته است؟<br>سپس لقمه نانی برداشت و یک راست " مغز " کله را تناول نمود، سپس گفت :<br>اگر می خواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از " مغز " تهی کنید.<br>سپس " زبان " کله پاچه را نوش جان کرد و ابراز داشت :<br>اگر می خواهید بر مردم حکمرانی کنید " زبان " جامعه را کوتاه و ساکت کنید.<br>سپس " چشم ها و بناگوش " کله پاچه را همچون قبل برکشید و چنین گفت :<br>برای اینکه ملتی را کنترل کنید، بر چشم ها و گوش ها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند.<br>در این میان وزیر اعظم برخاست و خطاب به سلطان عرض کرد :<br>پادشاها! قربانت&nbsp; گردم حکمت ها، بسیار حکیمانه بودند، اما جواب شکم ما را چه&nbsp; میفرمایید؟<br>پادشاه، در حالی که دست خود را بر سبیل های چرب خویش میکشید، با ابروان اشاره ای به " پاچه " انداخت و گفت :<br>شما " پاچه " را بخورید و " پاچه خواری " را در جامعه رواج دهید تا حکومت مان مستدام بماند</font><br></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;روزی ملانصرالدین در تشییع جنازه‌ یکی از ثروتمندان معروف شهر شرکت کرده و زار زار&nbsp; گریه می‌کرد. یکی پیش آمد و به او دلداری داد و گفت: "با عرض تسلیت ، این مرحوم چه نسبتی با شما داشت؟"<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ملا جواب داد: هیچ نسبتی نداشت! علت گریه‌ من هم همین است.<br></font><br></font></font><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><font face="Mihan-Iransans"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اندر حکایت بعضی از قرعه کشی ها !<br>آورده اند روزی ملانصرالدین از كدخداى ده، ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۱۵درهم خرید و قرار شد کدخدا، الاغ را فردا به او تحویل دهد.<br>ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، كدخدا ﺳﺮﺍﻍ ملا ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ملا، ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻱ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﻻﻏﻪ ﻣﺮﺩ!<br>ملانصرالدین ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.<br>كدخدا ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﻲﺷﻪ! ﺁﺧﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.<br>ملا ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ، ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ .<br>كدخدا ﮔﻔﺖ: ﻣﻲﺧﻮﺍﻱ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭼﻲ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻲ؟<br>ملا ﮔﻔﺖ: ﻣﻲﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻢ.<br>كدخدا ﮔﻔﺖ: مگر میشه برای ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻲ ﮔﺬﺍﺷﺖ!<br>ملا ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣیشه. ﺣالا ﺑﺒﻴﻦ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﻧﻤﻲﮔﻢ ﮐﻪ الاﻍ ﻣﺮﺩﻩ.<br>ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌد، كدخدا ملانصرالدین رو ﺩﻳﺪ ﻭ از او ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟<br>ملا ﮔﻔﺖ:<br>&nbsp;به ﻗﺮﻋﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش و اعلام كردم فقط با پرداخت 2 درهم، در قرعه كشی شركت كرده و به قید قرعه، صاحب یك الاغ شوید.<br>به پانصد نفر بلیت ۲درهمی فروختم و جمعاً، ۹۹۸ درهم سود کردم.<br>كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻳﺘﻲ ﻧﮑﺮﺩ؟<br>ملا ﮔﻔﺖ: چرا، ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﮐﻪ برنده شده ﺑﻮﺩ. من هم ۲ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ .<br></font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;">&nbsp;ملانصرالدین روزی به بازار رفت تا دراز گوشی بخرد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;">مردی پیش او آمد و پرسید: ملا کجا میروی؟ ملا گفت: به بازار می روم تا درازگوشی بخرم. مرد گفت: بگو انشاءالله. ملا گفت چه لازم که این سخن را بگویم؟ درازگوش در بازار است و پول در جیبم ، سپس روانه بازار شد . چون به بازار رسید از قضا پولش را دزدیدند. موقعی که به سمت خانه بر می گشت، همان مرد به استقبالش آمد و گفت: از کجا می آیی؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;">گفت: از بازار می آیم انشاءالله ، پولم را زدند انشاءالله ، خر نخریدم انشاءالله و دست از پا درازتر برمیگردم انشاءالله!</span></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8365472668/latife.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8365472668/latife.gif" class="transparent"></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;">&nbsp;غذای رایگان میل بفرمایید !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">یکی از رستوران های بین راهی در تابلو سر در ورودی خود با خط درشت نوشته بود :<br style="margin: 0px; padding: 0px;">شما در این مکان غذا میل بفرمایید ما پول آن را از نوه شما خواهیم گرفت !!!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">راننده ای با دیدن این تابلو ، فوراً اتومبیلش را پارک کرد و وارد رستوران شده ، غذای مفصلی نوش جان کرد .<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت و بیرون رفت . ناگهان دید گارسون درشت اندامی با صورت حسابی بلند بالا جلویش ایستاده است . ببخشید کجا با این عجله ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">راننده با تعجب گفت : شما خودتان نوشته اید که پول غذا را از نوه من میگیرید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">این صورت حساب دیگر چیست !؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">گارسون با لبخندی پر معنا جواب داد :<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بله قربان ، ما پول غذای شما را از نوه تان در آینده خواهیم گرفت ، ولی این صورت حساب ، مال مرحوم پدربزرگ تان است !<br><br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><br></p><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> نمی دانم چرا وقتی پای من به استکان چای میخورد و می ریزد، بابام داد میزنه و میگه،&nbsp; مگه کوری ؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ولی وقتی پای بابام میخورد به همون استکان چای و میریزه ، میگه کدوم بی عقلی اینو گذاشته اینجا؟<br></font></p><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> یک ﺍﺻﻔﻬﺎنی، دقت کنید فقط یه اصفهانی، ﻗﺼﺎﺏ ﻣﻴآﺭﻩ که ﻳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮﺍﺵ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻩ،<br>ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑِﺶ ﻛﻨﻰ ﺑﺮﺍ ﮐِﺒﺎﺏ ، ﻗﻮﺭﻣﻪ ﻭ ﺩﻳﺰﻯ،<br>ﻛﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺷﻢ ﺗِﻤﻴﺰ ﻛﻦ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ، ﺭﻭﺩﻩ ﻭ مﻌﺪﺷﻢ ﺑﺬﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮای ﺳﯿﺮﺍﺑﯽ ،<br>ﭘﻮﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒِﺮﻳﺎ ! ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ،<br>ﭘﺸﻜﻼﺷﻢ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﻏﭽﻪ، ﺁﺷﻐﺎﻻﺷﻢ ﺑﺮﺍ ﮔﺮﺑﻪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﺎﺷﻢ میخام ﺳﻮﭖ درست کنم .<br>ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻩ، ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻰ اﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺻﺪﺍﻣﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !<br></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br></font></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> حرف دل یک جوان خجالتی، در مورد ازدواج و پیدا کردن همسر :<br>یکی ژیلا، یکی مژگان پسندد<br>یکی مینا، یکی سوزان پسندد .<br>من از بس، سر به زیر و سر به راهم<br>پسندم، هر که را مامان پسندد .<br></font></p><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br></font></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;">&nbsp;در قرون وسطی ، کشیش ها بهشت را به مردم می‌فروختند و مردم نادان هم با پرداخت پول بسیار، قسمتی از بهشت را برای خود می‌ خریدند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">فرد زیرکی که از این نادانی مردم رنج می‌برد ، هر کاری کرد نتوانست مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد ، تا اینکه فکری به سرش زد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به کلیسا رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: ببخشید ، قیمت جهنم چقدره؟ کشیش تعجب کرد و گفت، جهنم؟! مرد دانا گفت، بله جهنم. کشیش بدون هیچ فکری گفت، سه سکه. مرد فوری مبلغ را پرداخت کرد و گفت، لطفا سند جهنم را هم بدهید. کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت، سند جهنم. مرد با خوشحالی آن را گرفت و از کلیسا خارج شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به میدان شهر رفت و فریاد زد، آهای مردم ، من تمام جهنم رو خریدم ، این هم سند آن ، دیگر لازم نیست بهشت را بخرید ، چون من هیچ کس را داخل جهنم راه نمی‌دهم .</font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></font></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> طرف زبونش تو عابربانک گیر میکنه،<br>میبرنش بیمارستان،<br>ازش میپرسن، زبونت تو عابر بانک چیکار میکرد؟<br>میگه آخه بعد از اینکه، کارتمو وارد کردم، گفت زبان خود را وارد کنید.<br></font></p><div align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></font></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> دیروز رفتم مجلس ختم بابای یکی از بچه ها،<br></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پس از پایان مراسم، میخواستم به مادر دوستم بگم، غم آخرتون باشه.<br>هول شدم گفتم : بار آخرتون باشه!<br>اونم گفت، باشه چشم !<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br></div></div></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﺑﺬﺭ ﺑﻮﺩ، ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﮔﻔﺖ:<br>ﺑﮑﺎﺭ، ﺑﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ !<br>ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ با صورت آفتاب سوخته و چشمانى خسته، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ<br></font></p><div align="center"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br></font></div></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;">&nbsp;بنائی از بالای ساختمان بلندی به پایین پرت شد و به سر رهگذری که در همان لحظه عبور میکرد فرود آمد . بنا صدمه ای ندید ، اما رهگذر بلافاصله کشته شد . ورثه مقتول بنا را به محضر قاضی کشاندند و خواستار قصاص شدند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">قاضی به بنا گفت پولی بپردازد تا این مسئله حل شود .<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ورثه مقتول راضی نشدند و قصاص واقعی یعنی کشتن بنا را تقاضا نمودند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">قاضی چون اصرار آنها را دید گفت: مانعی ندارد بنا را قصاص کنند ، اما قصاص باید به همان شکلی باشد که قتل واقع شده است ، یعنی باید یکی از وراث بالای ساختمان رفته و خود را روی سر بنا که از پایین عبور خواهد کرد پرت نماید.<br><br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><br></p><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;">&nbsp;روزی هارون الرشید با جمعی از درباریان به شکار رفته بود . بهلول نیز همراه آنها بود. ناگهان آهویی در شکار گاه ظاهر شد. خلیفه تیری به سوی آهو افکند اما تیرش به خطا رفت و آهو گریخت. بهلول فریاد زد ، احسنت ! خلیفه بر آشفت و به بهلول گفت: مرا مسخره می کنی؟ بهلول گفت: با آهو بودم نه با شما<br><br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><br></p><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;">&nbsp;روزی زن و شوهری در باره مشکل ازدواج دو پسرشان گفتگو میکردند . پسر کوچکتر ، در گوشه ای نشسته و با دقت به صحبت های آنها&nbsp; گوش می داد . بعد از مدتی رو به آنان&nbsp; کرد و گفت : اینکه راه حل ساده ای دارد . پدر و مادرش با خوشحالی پرسیدند ، چه راه حلی ؟ پسر گفت خوب ، یکی از ما دو نفر را امسال زن بدهید و سال دیگر ، برادرم را<br></font></p><div align="center"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br></font></div></div></div><p title="زبان" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8193862200/wasel.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"> روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد تا بین فقرا و نیازمندان تقسیم کند. بهلول وجه را گرفت و لحظه ای بعد آنرا به خلیفه بازگرداند. هارون دلیل این امر را سئوال کرد، بهلول گفت: هر چه فکر کردم از خلیفه محتاج تر و فقیرتر نیافتم. چرا که می بینم ماموران تو به ضرب تازیانه از مردم باج و خراج می گیرند و در خزانه تو می ریزند، از این جهت دیدم که تو از همه </font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">محتاج تر و فقیرتر هستی، لذا وجه را به خودت بازگرداندم</font> <br></font></p></div> text/html 2016-01-30T19:44:02+01:00 kashkool7.mihanblog.com پیوندها در سایت ها http://kashkool7.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><span style="text-align: right;"></span><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><a href="http://rc.majlis.ir/fa/content/useful_links" data-mce-href="http://rc.majlis.ir/fa/content/useful_links" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8238160584/links.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8238160584/links.jpg"><br><br></div><a href="http://rc.majlis.ir/fa/content/useful_links" data-mce-href="http://rc.majlis.ir/fa/content/useful_links" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی<br></a><font size="2"><a href="http://www.ical.ir/" target="" title="">کتابخانه مجلس&nbsp;شورای اسلامی</a></font><a href="http://www.ical.ir/index.php?option=com_linktab&amp;view=linktab&amp;Itemid=82" data-mce-href="http://www.ical.ir/index.php?option=com_linktab&amp;view=linktab&amp;Itemid=82" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><a href="http://www.awqaf.ir/siteintro/" data-mce-href="http://www.awqaf.ir/siteintro/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">سازمان اوقاف و امور خیریه<br></a><font size="2"><a href="http://www.rihu.ac.ir/" target="" title="">پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</a></font><a href="http://www.hawzeh.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=eea9ad13-0e56-4fc8-b146-30161fe27572" data-mce-href="http://www.hawzeh.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=eea9ad13-0e56-4fc8-b146-30161fe27572" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><a href="http://www.irc.ir/old/article/index/list/type/link/confirm/9034/rowCount/8" data-mce-href="http://www.irc.ir/old/article/index/list/type/link/confirm/9034/rowCount/8" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">مرکز پژوهش صدا و سیما </a><a href="http://cheraghha.ir/post/87" data-mce-href="http://cheraghha.ir/post/87" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><a href="http://www.yjc.ir/fa/links" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/links" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">باشگاه&nbsp;خبرنگاران<br></a><a href="http://www.ahl-ul-bait.org/fa.php/page,shiasites.shiasites?PHPSESSID=65d25a676122e7910546b378bed93e84" data-mce-href="http://www.ahl-ul-bait.org/fa.php/page,shiasites.shiasites?PHPSESSID=65d25a676122e7910546b378bed93e84" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">سایتهای&nbsp;شیعی<br></a><a href="http://rasekhoon.net/webdirectory/" data-mce-href="http://rasekhoon.net/webdirectory/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">معرفی پایگاه ها</a><a href="http://iccima.ir/fa/useful-links.html" data-mce-href="http://iccima.ir/fa/useful-links.html" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><a href="http://1000site.ir/" data-mce-href="http://1000site.ir/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">هزار&nbsp;سایت<br></a><a href="http://www.aviny.com/Links/Index.aspx" data-mce-href="http://www.aviny.com/Links/Index.aspx" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">لینکستان<br></a><a href="http://www.asriran.com/fa/links" data-mce-href="http://www.asriran.com/fa/links" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">پیوندها</a><a href="http://jamaran.ir/link.aspx" data-mce-href="http://jamaran.ir/link.aspx" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><font size="2"><a href="http://welinks.ir/post/140" target="" title="">وبدان</a></font><a href="http://rass.ir/1393/03/04/post-73/%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86" data-mce-href="http://rass.ir/1393/03/04/post-73/%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;"><br></a><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18380&amp;Keyword=" data-mce-href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18380&amp;Keyword=" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: justify;">تبیان</a><br> text/html 2016-01-30T19:43:52+01:00 kashkool7.mihanblog.com خبر و رسانه http://kashkool7.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: right;" align="center"><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><font color="#996633"><br><br></font><div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8238160300/khabar.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8238160300/khabar.jpg"></div></div><div style="text-align: right;"><strong style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><span data-mce-style="font-size: small; color: #808000;" style="font-size: small;"><font color="#996633">الف :&nbsp;امروز</font></span></strong><a href="http://www.pishkhaan.net/" data-mce-href="http://www.pishkhaan.net/" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br>پیشخوان<br></a><span id="ctgmostvisited" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><a href="http://www.mehrnews.com/service/magazine/NewspaperKiosks" data-mce-href="http://www.mehrnews.com/service/magazine/NewspaperKiosks">دکه روزنامه</a><a title="تهران نورباران شد" href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940326000020" target="_blank" data-mce-href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940326000020"><br>تصاویر صفحه اول روزنامه‌های امروز</a></span><br style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><strong style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><span data-mce-style="color: #808000;"><font color="#996633"><span data-mce-style="font-size: x-small;" style="font-size: x-small;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;"><br>ب</span>&nbsp;:</span>&nbsp;خبر و رسانه</font></span></strong><a href="http://peyvandha.ir/5-5.htm" data-mce-href="http://peyvandha.ir/5-5.htm" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br>بین الملل</a><a title="" href="http://www.iransima.ir/" target="" data-mce-href="http://www.iransima.ir/" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="color: #666600;" style="color: rgb(102, 102, 0);"><span data-mce-style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></span></a><a href="http://peyvandha.ir/5-3.htm" data-mce-href="http://peyvandha.ir/5-3.htm" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">رادیو و تلویزیون</a><span data-mce-style="color: #000000;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br><a title="" href="http://isna.ir/static/Newsagency.htm" target="" data-mce-href="http://isna.ir/static/Newsagency.htm" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"></a></span><a href="http://peyvandha.ir/5-2.htm" data-mce-href="http://peyvandha.ir/5-2.htm" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">پایگاه های خبری<br></a><a href="http://peyvandha.ir/5-4.htm" data-mce-href="http://peyvandha.ir/5-4.htm" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">روزنامه ها و نشریات</a><br></div> text/html 2016-01-30T19:42:39+01:00 kashkool7.mihanblog.com شنیدنی http://kashkool7.mihanblog.com/post/158 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><a href="http://www.iranseda.ir/" data-mce-href="http://www.iranseda.ir/" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br><br></a><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343940418/r7.gif"><br><br><br><div style="text-align: right;"><a href="http://music.iranseda.ir/" target="" title=""><font size="2">آهنگ</font></a></div><br></div><font size="3"><a href="http://www.iranseda.ir/" data-mce-href="http://www.iranseda.ir/" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">ایران صدا</a><br></font><br><a href="http://www.shiasearch.com/links/fa/object/sounds/0/0/0/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%AA.html" target="" title=""><font size="2">بانک صوت</font></a><a title="" href="http://iec-md.org/baank_sedaa/dar_mahzar_bozorgaan_maanaviyat.html" target="" data-mce-href="http://iec-md.org/baank_sedaa/dar_mahzar_bozorgaan_maanaviyat.html" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br><br></a><a href="http://rasekhoon.net/article/show/127803/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%88%D9%86/" target="" title="">بانک صوت و فیلم</a><a title="" href="http://iec-md.org/baank_sedaa/dar_mahzar_bozorgaan_maanaviyat.html" target="" data-mce-href="http://iec-md.org/baank_sedaa/dar_mahzar_bozorgaan_maanaviyat.html" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br><br></a><a title="" href="http://www.aviny.com/Voice/index.aspx?&amp;mode=print" target="" data-mce-href="http://www.aviny.com/Voice/index.aspx?&amp;mode=print" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">بانک صوتی</a><a title="" href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73984" target="" data-mce-href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73984" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><br><br></a><font size="2"><a href="http://radio.iranseda.ir/radiolist/?VALID=TRUE" target="" title="">رادیو</a></font><div><br></div><div><a title="" href="http://isna.ir/fa/news/91042816848/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-59-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF" target="" data-mce-href="http://isna.ir/fa/news/91042816848/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-59-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF" data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">صدای بمب اتم را پس از 59 سال بشنوید!&nbsp;</a><br><br><a href="http://old.aviny.com/Voice/index.aspx" target="" title=""><font size="2">صوت و نوا</font></a></div><div><br></div><div><font size="2"><a href="http://book.iranseda.ir/" target="" title="">کتاب گویا</a><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.mojezneshan.ir/" target="" title="">معجز نشان</a></font></div><div><br></div><a title="" href="http://www.tabnak.ir/fa/news/262954/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" data-mce-href="http://www.tabnak.ir/fa/news/262954/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">نخستین صدای ضبط شده ایران</a><br> text/html 2016-01-30T19:40:08+01:00 kashkool7.mihanblog.com شعر و شاعر http://kashkool7.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br><br><img src="http://www.netanimations.net/Animated-winter-scene-stream.gif" alt="Quiet frosty animated winter scene beside a small rapid moving stream " width="383" height="315" border="0"><br><br><br><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></span></div><span style="text-align: right;"><font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"></span></font><a href="http://www.ashare.ir/" target="" title="">اشعار</a><a title="" href="http://bnesh.ir/extrapage/poems" target="" data-mce-href="http://bnesh.ir/extrapage/poems" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br><br></a></span><span style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right;"></span><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/2499" target="" title="">دیوان اشعار کمپانی</a><br></font><span style="text-align: right;"><font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#0000ee"><span style="font-size: 13.3333px;"><u></u></span></font></span><br><span style="text-align: right;"><a title="" href="http://bnesh.ir/post/22" target="" data-mce-href="http://bnesh.ir/post/22" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">زمزمه<br><br></a><a title="" href="http://ganjoor.net/" target="" data-mce-href="http://ganjoor.net/" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">گنجور<br><br></a><a title="" href="http://bnesh.ir/post/5" target="" data-mce-href="http://bnesh.ir/post/5" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">گدا و خدا<br></a><br><a title="" href="http://golgoe.ir/post/18" target="" data-mce-href="http://golgoe.ir/post/18" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;">سخنان منظوم</a></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><a title="" href="http://www.komeit.ir/" target="" data-mce-href="http://www.komeit.ir/"><br><br></a><a title="" href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19673&amp;ParentID=115&amp;Language=1" target="" data-mce-href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19673&amp;ParentID=115&amp;Language=1">شعر - کتابخانه تبیان<br><br></a></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></span><span style="text-align: right;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><br></span><font size="4" color="#006600">کانال " مشق شعر " :</font><br><br><font size="4" color="#006600">ble.ir/hassan9<br></font> text/html 2016-01-30T19:39:36+01:00 kashkool7.mihanblog.com وبدان http://kashkool7.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://welinks.ir" target="" title=""><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8208353518/webdan.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8208353518/webdan.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 700px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.irandoc.ac.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">عتبات عالیات</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">و اماکن مقدسه</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://icnc.ir/index.aspx?pid=1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;کنسرسیوم محتوای ملی</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Home" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">مرکز اطلاع رسانی غدیر</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.leader.ir/langs/fa/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دفتر مقام</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">معظم رهبری</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خدمات آنلاین اینترنتی</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://bnesh.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">طراوت دل در باران نور</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-2/websites" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">پیوندهای غیر</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">فارسی</span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">دانستنی های علمی</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.iec-md.org/khanevadeh/index.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">اجتماعی</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">و</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خانواده</span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalConv.asp" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تبدیل</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">تقویم ها</span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">کودک</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">و نوجوان</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ستارگان زمین</span></a></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-277" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">صحیفه</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">امام</span></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://map.tehran.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><font color="#000000">نقشه تهران</font></a><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://selected.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">برگزیده</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ها</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://rasekhoon.net/article/198/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;">تعبیر خواب</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; font-size: 13.3333px;"><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title=""><font color="#000000"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">سر</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">گرمی</span></font></a><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;"><a href="http://welinks.ir/post/149" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;">عدد</span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#5d6f27"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;">&nbsp;</span></font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;">هفت</span></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;"></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://tehrantrafficmap.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">مسیر</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">یاب</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;">دیدنی</span><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;" color="#5d6f27"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;">&nbsp;</span></font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); transition-duration: 0.5s;">ها</span></a><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;">خواندنی</a><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><font color="#000000">سخن</font> <font color="#000000">گو</font></a></span><a href="http://www.vajehyab.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><a href="http://www.shiasearch.com/sites/fa/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7.html" target="" title="">سایت ها</a><br>واژه یاب<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">رنگارنگ</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.varzesh3.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ورزش3</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://noornameh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">نورنامه</span></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;">کشکول</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(93, 111, 39); text-decoration: none; font-size: 13.3333px; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; transition-duration: 0.5s;">چراغ</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; transition-duration: 0.5s;"> ها</span></a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://linked.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;">وب&nbsp;</a>ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://saying.blog.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-size: 13.3333px; transition-duration: 0.5s;"></a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">بینش</span></a></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; transition-duration: 0.5s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/147" target="" title=""><font color="#000000">کلید</font></a></span></span></p></div> text/html 2016-01-30T19:17:52+01:00 kashkool7.mihanblog.com سرگرمی http://kashkool7.mihanblog.com/post/154 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br></div><div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8365407142/ezgif_com_optimize_3.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8365407142/ezgif_com_optimize_3.gif" class="transparent"></div><a href="http://rass.ir/1394/03/10/post-72/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%87" data-mce-href="http://rass.ir/1394/03/10/post-72/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%87" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></a><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://www.golagha.ir/" data-mce-href="http://www.golagha.ir/">گل آقا<br></a></span><a href="http://www.daftaretanz.com/" data-mce-href="http://www.daftaretanz.com/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">دفتر طنز<br></a><a href="http://rasekhoon.net/forum/show/141/page47/" data-mce-href="http://rasekhoon.net/forum/show/141/page47/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">تالار طنز</a><a href="http://rasekhoon.net/forum/show/141/page47/" data-mce-href="http://rasekhoon.net/forum/show/141/page47/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></a><a href="http://www.tebyan.net/Archive/SpecialOccasions/International/2008/12/7/80430.html" data-mce-href="http://www.tebyan.net/Archive/SpecialOccasions/International/2008/12/7/80430.html" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">کشکول شادی</a><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://www.khabaronline.ir/service/comic" data-mce-href="http://www.khabaronline.ir/service/comic"><br></a></span><a href="http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150313&amp;CategoryId=4741" data-mce-href="http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150313&amp;CategoryId=4741" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">طنز و سرگرمی<br></a><a href="http://bnesh.ir/post/20" data-mce-href="http://bnesh.ir/post/20" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">طنز - آگهی استخدام</a><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span><a href="http://bnesh.ir/post/19" data-mce-href="http://bnesh.ir/post/19" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">طنز - هشدار مرکز کنترل کیفیت هوای سیاسی کشور&nbsp;<br><br></a><p></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><a href="http://has9.ir/post/7" target="" title="">اوقات فراغت</a><a href="http://jadvalbaz.com/" data-mce-href="http://jadvalbaz.com/"><br><br>جدول</a><a href="https://www.tabnak.ir/fa/archive" data-mce-href="https://www.tabnak.ir/fa/archive" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br><br></a><a href="http://www.softgozar.com/WebPage/Software.aspx?MCat=3&amp;Cat=413&amp;Title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C" data-mce-href="http://www.softgozar.com/WebPage/Software.aspx?MCat=3&amp;Cat=413&amp;Title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;">سرگرمی</a><a href="http://10006016.ir/tamasha/videos/content/fa/cat32" data-mce-href="http://10006016.ir/tamasha/videos/content/fa/cat32" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br><br></a><a href="http://tvnasim.ir/" data-mce-href="http://tvnasim.ir/" data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;">شبکه نشاط و سرگرمی<br><br></a><a href="http://has9.ir/post/3" target="" title="">دیدنی</a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></p><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" align="right"><div align="right"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://rasekhoon.net/game/" data-mce-href="http://rasekhoon.net/game/">بازی<br></a></span></div></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" align="right"><div align="center"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4047531/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" title="">بازی گلف</a></span></div><div align="right"><a title="" href="http://www.iranskin.com/games/" target="" data-mce-href="http://www.iranskin.com/games/">بازی آنلاین</a><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4047531/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4047531/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF"><br></a></span></div><div align="right"><a href="http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" data-mce-href="http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0">بازی حافظه</a></div><div align="right"><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/3994635/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/3994635/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">بازی بدمینتون</a></div><div align="right"><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4013904/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4013904/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1">بازی قارچ خور</a></div><div align="right"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="" href="http://www.coome.ir/games/" target="" data-mce-href="http://www.coome.ir/games/">باشگاه بازی کومه</a><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4047531/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4047531/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF"><br></a></span></div><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4031097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4031097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بازی کامیون سواری<br></a><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/3999791/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/3999791/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">بازی انفجار دینامیت<br></a><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4483948/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4483948/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF">مجموعه‌ای از بازی‌ها</a><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4031097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4031097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><br></a></span></div><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/4027916/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/4027916/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86">بازی پرندگان خشمگین<br></a></span></div></div></div></div></div></div></div><div align="right"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.iranbazi.net/" data-mce-href="http://www.iranbazi.net/">بازى هاى رایگان انلاین</a></span></div><div align="right"><a href="http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" data-mce-href="http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0">بازی&nbsp;آدمخوارها و کتابخوانها</a></div><div align="right"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.ebazi.org/" data-mce-href="http://www.ebazi.org/">بنیاد ملی بازیهای رایانه ای</a><a href="http://www.iranbazi.net/" data-mce-href="http://www.iranbazi.net/"><br></a><a title="" href="http://www.yjc.ir/fa/news/3995793/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3" target="" data-mce-href="http://www.yjc.ir/fa/news/3995793/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3" data-mce-style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بازی ماجراجویی با آمبولانس<br></a></span></div></div></div></div></div> text/html 2016-01-30T19:00:35+01:00 kashkool7.mihanblog.com کلید http://kashkool7.mihanblog.com/post/147 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: center;"><div class="body align" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="cnt post_list" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#339999"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8238160126/key.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8238160126/key.jpg"><br><br>فهرست الفبایی مطالب</font></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><font color="#339999">هفت وب</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p></div></div></div><table style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 21.6px;" width="621" height="988" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="right"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 204, 204); font-size: large;">الف</span>-</span>&nbsp;<a href="http://noornameh.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اخلاق<br></a></span><font size="2" color="#CC6600"><a href="http://has9.ir/post/27" target="" title=""><font color="#993300">اراده</font><font color="#990000"><font color="#993300"> و</font><font color="#FF9966"> <font color="#993300">پشتکار</font></font></font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span face="tahoma, verdana, arial" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اشتغال</a></span><font color="#996633"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#CC6600"><a href="http://www.ashare.ir/" target="" title=""><font color="#993300">اشعار</font></a></font></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اصحاب</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اطلاع رسانی</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اقتصاد</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اماکن مقدسه<br></a><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><font color="#996633">امام</font> <font color="#996633">صادق(ع)<br></font></a><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title=""><font color="#996633">امام علی</font> <font color="#996633">(ع)</font></a><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br></a></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">آموزش</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></span><a href="http://welinks.ir/1394/03/24/post-25/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">انتخابات</font></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">اوقات فراغت</a></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/36" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">آیا می دانید ؟</a></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ب</span>-</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://bnesh.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">باران نور&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">بازرگانی</a></span>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title=""><font color="#996633">بازی</font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">بوستان سخن</a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">بینش</a></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">پ</span>-&nbsp;<a href="http://noornameh.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">پاسخ به سوالات</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">پخش زنده</a></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">پزشکی 1</a><a href="http://has9.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">&nbsp;</a>&nbsp;، <a href="http://has9.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">2</a></span></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font size="2" color="#CC6600"><a href="http://has9.ir/post/27" target="" title=""><font color="#990000"><font color="#FF9966"><font color="#993300">پشتکار</font></font></font></a></font><font color="#FF9900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/post/156" target="" title=""><font color="#993300">پیوندها در سایت ها</font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://peyvandha.persianblog.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(160, 82, 45);">پیوندان</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ت</span>- <span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://selected.ir/1393/05/24/post-3/exchange" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">تبادل لینک رایگان</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">تفسیر</a></span><a href="http://bnesh.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">توجیه</font></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">توقف ممنوع&nbsp;</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ج</span>-&nbsp;<a href="http://golgoe.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">جامعه&nbsp;</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">جواب</a><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"></font></span></a></span></div></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">جستجو در کتابخانه ها</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">چ</span>-&nbsp;</span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/86" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ اطلاع رسانی -اقتصادی</a><br></span></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ اطلاع رسانی- خدمات اینترنتی</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/35" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ اطلاع رسانی - فرهنگی اجتماعی</a></span></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ آموزش</a></span><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"></span><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/36" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ دانستنی ها - آیا می دانید ؟</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ دانستنی ها- علمی</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">چراغ راه</span></a></div></div><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ رنگارنگ</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ کتاب و کتابخانه</a></span></div></div></div></div></div></div></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ نور</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چراغ ها</a>&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چهارده معصوم (ع)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">چهارده نور هدایت</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ح</span>-&nbsp;<a href="http://noornameh.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">حدیث</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">حریم ها و حرمت ها<br></a></font><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/157" target="" title=""><font color="#996633">حضرت رسول</font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/31" target="" title=""><font color="#996633">حق</font></a><br><a href="http://bnesh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">حقوق</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">حقوق ملت</font></a></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/16" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">حکومت</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">خ</span>-&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خاطره</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/155" target="" title=""><font color="#996633">خبر</font></a></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/85" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خدمات اینترنتی</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خواب</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/46" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خواص 1&nbsp;</a>،&nbsp;&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">2</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">خواندنی</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">د</span>-</span><a href="http://has9.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">داستان</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/36" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دانستنی ها&nbsp;&nbsp;</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دانش</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دائره المعارف</a></span></div></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://www.cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دانش نامه</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دعا</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دعای بدون مرز&nbsp;</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">درجۀ آزادی</font> </a><br></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دیدنی ها 1</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دیدنی ها 2</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">دیکشنری</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ذ</span>-&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/post/30" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">ذکر ایام هفته</a></span></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ر</span>- <font color="#993300"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font size="2"><font color="#993300">رسا</font></font></span></a></font><font color="#FF6600"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"></span></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font color="#996633"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/155" target="" title=""><font color="#996633">رسانه</font></a></font></font></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/23" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">رفتار&nbsp;</a></font><a href="http://cheraghha.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/4" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">رنگارنگ</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div></div></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">ز</span>-&nbsp;<a href="http://bnesh.ir/post/22" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">زمزمه</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">زندگانی 14 معصوم (ع)&nbsp;</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">زیارت مجازی<br></a></span><a href="http://welinks.ir/post/157" target="" title=""><font color="#996633">زیباترین نور</font> <font color="#996633">همراه</font></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">س</span>- <font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/156" target="" title=""><font color="#996633">سایت</font> <font color="#996633">ها</font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-2/websites" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سایت های منتخب</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سخنان</a>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title=""><font color="#996633">سخنان امام علی (ع)</font></a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://selected.ir/1393/10/11/post-1/sayings" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سخنان برگزیده (به زبان انگلیسی)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سخنان منظوم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سخن</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سخن گو</a></span></div><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title=""><font color="#996633">سرگرمی<br></font></a><font color="#996633"><a href="http://bnesh.ir/post/23" target="" title=""><font color="#993300">سرمایه یخی</font></a></font></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سفر</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سلامتی 1</a>&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">2</a></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سلام وقت به خیر</a></font><a href="http://bnesh.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">سیب</font>&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">سوال و جواب&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ش</span>-&nbsp;<a href="http://golgoe.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شادمانی</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شادی</a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><font color="#996633">شاعر</font></a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شبکه های سیما</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/159" target="" title=""><font color="#996633">شعر</font></a></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">شگفتی ها 1</a><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">&nbsp;</a>،&nbsp;&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">2</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/158" target="" title=""><font color="#996633">شنیدنی</font></a></font></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ص</span>-&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">صحیفه سجادیه</a>&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">صدا و سیما</a></font><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;</font></a></div><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/13" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">صفات</a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://bnesh.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">صفر&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ض</span>-&nbsp;<a href="http://has9.ir/post/8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">ضرب المثل</a><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 204, 204);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">ط</span>- <font size="2" color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/154" target="" title=""><font color="#996633">طنز</font></a></font></font></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ع</span>-&nbsp;</span><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عتبات عالیات&nbsp;</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عجائب1</a>&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عجائب 2 <br></a><a href="http://welinks.ir/post/149" target="" title=""><font color="#996633">عدد هفت</font></a><a href="http://has9.ir/post/1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br></a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/32" target="" title=""><font size="2" color="#993300">عزت</font></a><br><a href="http://has9.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عکس</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/extrapage/pic" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عکسدان</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">علما</a></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">علم و دانش</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/12" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">علمی</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/extrapage/malek" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">عهد نامه مالک اشتر&nbsp;</a></span></div><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ف</span>-<a href="http://has9.ir/post/7" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فراغت</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فرزانگان</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فرهنگ واژگان</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/35" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فرهنگی اجتماعی</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/3" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">فیلم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ق</span>-</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://bnesh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span class="Title" id="WebPartC_df97d031_b451_4421_819a_5012d4705435_lblTitle" style="margin: 0px; padding: 0px;">قانون اساسی</span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">قانون</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">قرآن&nbsp;</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ک</span>-&nbsp;<a href="http://golgoe.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">کار</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">کتاب</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">کتابخانه</a></span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://golgoe.ir/post/14" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">کسب و کار</a></span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کشکول</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><font color="#996633">کشکول7<br></font></a><a href="http://welinks.ir/post/147" target="" title=""><font color="#996633">کلید</font></a><a href="http://welinks.ir/" target="" title=""><font color="#996633"><br></font></a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">کودک&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">گ</span>-&nbsp;</span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/5" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">گدا و خدا&nbsp;</a></font><a href="http://has9.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">گردشگری</span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/post/6" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">گلایه صفر</font></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ل</span>-<a href="http://rass.ir/1394/03/10/post-72/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%87" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"> </a><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/153" target="" title=""><font color="#996633">لطیفه</font></a></font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://cheraghha.ir/post/79" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">لغت نامه</a></span><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">م</span>- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">مشاهیر</a> </span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/23" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></div><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://golgoe.ir/post/23" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">معاشرت</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">معصومین (ع)</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">مدینه منوره</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 174, 210); text-decoration: none;">مکه مکرمه</a></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://bnesh.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">ملت&nbsp;</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">منابع و مآخذ&nbsp;</a>&nbsp;</span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><a href="http://selected.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">منتخب(انگلیسی)</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://golgoe.ir/post/18" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">منظوم</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://has9.ir/post/24" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">موزه</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ن</span>-&nbsp;<a href="http://golgoe.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نشاط</a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bnesh.ir/post/12" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نظم&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://webnama.rasekhoonblog.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نما</a></span><a href="http://has9.ir/post/9" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نوجوان</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><a href="http://noornameh.ir/post/30" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نور راه</a></span></div></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نور قرآن</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/21" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">نورنامه</a></span><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://noornameh.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نهج البلاغه</a></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">و</span>- </span></span><a href="http://welinks.ir/1394/03/24/post-27/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></a><a href="http://welinks.ir/post/140" target="" title=""><font color="#996633">وبدان</font></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/17" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;">وقت به خیر</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(51, 204, 204);">ه</span>-</span></span><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><font color="#996633"><a href="http://welinks.ir/post/148" target="" title=""><font color="#996633">هفت</font> <font color="#996633">وب</font></a></font><a href="http://bnesh.ir/post/15" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(160, 82, 45); text-decoration: none;"><br>همراه آخر</a></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><font color="#996633">همراه با پیام نور</font></a></td></tr></tbody></table></div> text/html 2016-01-29T15:25:02+01:00 kashkool7.mihanblog.com Free link exchange http://kashkool7.mihanblog.com/post/139 <div align="center"><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8237904876/welinks_rasa.jpg"><br><br> <div style="text-align: justify;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left;"><div class="tags" style="margin: 5px 0px; padding: 0px 23px 0px 0px; text-align: right; background-image: url(&quot;&quot;); background-attachment: initial; background-color: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><div align="right"> <table class="MsoNormalTable" style="text-align: center; font-size: 12px; line-height: 21.6px; border-collapse: collapse; width: 487.5pt;" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:189.75pt"> <td valign="top"><br><br></td><td style="width:159.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:189.75pt" width="212" valign="top"><br><div align="center"><a href="http://bnesh.ir/"><br></a><span style="font-size: 13.5pt; text-decoration: none;"><a href="http://bnesh.ir/"><font color="#993300">http://bnesh.ir</font></a></span><span style="font-size: 13.5pt; text-decoration: none;"><br></span><a href="http://bnesh.ir/"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364558276/bnesh1.jpg"><br><br></a></div><div align="center"><font size="4" color="#CC6600">bnesh</font><br></div><div align="center"><div align="center"><span style="font-size:10.0pt"></span><span style="font-size:10.0pt"> Sayings, The rights of the nation, The story of an apple, poem, law, Selecting, Humor, elections, and&nbsp;review of some Topics<br></span><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt"></span><br><span style="font-size:10.0pt"></span></div></div><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:10.0pt"></span><span style="font-size:9.0pt"></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p> </td> <td style="width:159.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:189.75pt" width="212" valign="top"> <p class="MsoNoSpacing" align="center"><a href="http://has9.ir/"><span style="font-size:13.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;color:#993300;text-decoration:none;text-underline: none"><br>http://has9.ir<br></span><img src="http://s9.picofile.com/file/8348679042/kashnama.JPG"><br></a><font size="4" color="#FF6600">kashkool</font><br><a href="http://has9.ir/"><span style="font-size:13.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;color:#993300;text-decoration:none;text-underline: none"></span></a></p><div align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"><font size="2">LiveBroadcast</font><font size="2"><br></font><font size="2">stories &amp; proverbs, science</font><font size="2"><br></font><font size="2">Tourism, wonders, health</font><font size="2"><br></font><font size="2">, properties , children,</font><font size="2"><br></font><font size="2">medicine , interests,</font><font size="2"><br></font><font size="2">leisure, museums</font><font size="2"><br></font><font size="2">photography</font><br></span></div><p class="MsoNoSpacing"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri"></span><span style="font-size:9.0pt"></span></p> </td> <td style="width:169.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:189.75pt" width="226" valign="top"> <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><font><a href="http://noornameh.ir" target="" title=""><br><font color="#993300">http://noornameh.ir</font></a><br></font></font><a href="http://noornameh.ir" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8364558450/noornameh2_ir.jpg"><span style="font-size: 9.0pt"></span><br></a><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="4" color="#CC6600">noornameh</font> &nbsp; <br>&nbsp; </span><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">The Light of Quran<br></font></span></div><div align="center"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: Calibri, sans-serif;" lang="EN">Nahjolbalaghe, Hadith, Sahifeh Sajjadieh, fourteen Lights of guidance,&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: Calibri, sans-serif;" lang="EN"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px;" lang="EN">As-hab,</span>Morality, Celebrities &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: Calibri, sans-serif;" lang="EN">atabat- aliat</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: Calibri, sans-serif;" lang="EN">Question and Answer</span></div></div><p class="MsoNoSpacing"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="EN"></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:9.0pt"></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri"><br></span><span style="font-size:9.0pt"></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:168.0pt"> <td valign="top"><br></td><td style="width:159.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:168.0pt" width="212" valign="top"> <p class="MsoNoSpacing" align="center"><font size="4" color="#990000"><a href="http://cheraghha.ir" target="" title=""><b><span style="font-size: 13.5pt; text-decoration: none;"></span></b><b><span style="font-size: 13.5pt; text-decoration: none;"></span></b><font color="#993300">http://cheraghha.ir</font></a><br></font></p><p class="MsoNoSpacing" align="center"><a href="http://cheraghha.ir" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8364558350/cheraghha_ir.jpg"><font size="4" color="#990000"><br></font></a><font size="4" color="#990000"><a href="http://cheraghha.ir/"><b><span style="font-size: 13.5pt; text-decoration: none;"></span></b></a><b><span style="font-size:10.0pt"></span></b></font></p><font size="2"><font size="4" color="#FF6600">cheraghha&nbsp;</font><font size="4"> &nbsp; </font><br>Required Supporting Informations, Internet services<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; , Books and Libraries ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>classical and applied educations, Encyclopedia,&nbsp; Dictionaries,&nbsp; <br>knowinges,<br></font><div align="right"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;&nbsp; </font></div><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:10.0pt"></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:10.0pt"></span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri"></span><span style="font-size:9.0pt"></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing"><br></p> </td> <td style="width:159.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:168.0pt" width="212" valign="top" align="center"><div align="center"><span style="font-size: 13.5pt;"><a href="http://selected.ir/"><font color="#993300">http://selected.ir</font></a><br></span><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8370379018/selected_ir.JPG" alt="http://s4.picofile.com/file/8370379018/selected_ir.JPG"></div> <span style="font-size:10.0pt"><br><font size="4" color="#FF6600">selected</font><br>,Selected sayings&nbsp;<br> selected websites, Books &amp; Libraries,Economy, Business,&nbsp;Kids and children,&nbsp;News,Government &amp; organizations&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;Education, webmaster resources&nbsp;<br> &nbsp;Search engines,&nbsp;Reference</span><span style="font-size:9.0pt"><br> </span><span style="font-size:10.0pt">websites in alphabetical order,&nbsp;<br> link exchange, <br></span></td><td style="width:169.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:168.0pt" width="226" valign="top"> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: right;"><span style="font-size:9.0pt"></span><span style="font-size:9.0pt"> </span><span style="font-size:9.0pt"></span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="4"> <b><span style="font-size: 12pt; text-decoration: none;"><a href="http://golgoe.ir/"><font color="#993300">http://golgoe.ir</font></a><br></span></b></font></p><a href="http://golgoe.ir" target="" title=""><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: right;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364618892/golgoe.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8364618892/golgoe.JPG"></p></a><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#CC6600">sokhangoo</font> <span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"><br> Some Hadith’s on Community &amp; Government ,Work ,traits <br>Cheerfulness,sayings.<br> Knowledge plus Remarks</span></div><div style="text-align: center;">and Poetic words</div><div><br></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><br></span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></span></div><div style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;" align="left"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font><hr style="text-align: center;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><div style="text-align: right;"><strong style="line-height: 21.6px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; background-color: initial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></div></font><div style="text-align: center;" align="center"><i><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; Please note that we are not responsible for the contents on these websites</strong></font></i></div></div></div><div align="left"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><br></span></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"></span><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px; margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.university-directory.eu/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">http://www.university-directory.eu</a></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.statscrop.com/websites/top/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">Top 1,000,000 sites on the web</a></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.alexa.com/topsites" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">http://www.alexa.com/topsites</a></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><font color="#666600"><a href="http://www.topfivesites.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;"><font color="#996633">http://www.topfivesites.com</font></a></font></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.thefreesite.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">http://www.thefreesite.com</a></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.nature.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">http://www.nature.com</a></div><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.refdesk.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; line-height: 21.6px; transition-duration: 0.5s;">http://www.refdesk.com</a></div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; transition-duration: 0.5s;"><div style="text-align: left; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://top10links.com/" style="line-height: 21.6px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(115, 77, 0); text-decoration: none; transition-duration: 0.5s; background-color: initial;">http://top10links.com</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;" align="center"><h2 class="title" style="text-align: center;">Free link exchange</h2></div><div style="text-align: center;"><br></div><div class="tags" style="margin: 5px 0px; padding: 0px 23px 0px 0px; text-align: left; background-image: url(&quot;&quot;);" align="center"><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8196483668/welinks_ir_free_link_exchange.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8196483668/welinks_ir_free_link_exchange.jpg"></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="color: rgb(153, 102, 0); line-height: 21.6px; background-color: initial;">These are exchanged links with. Please note that we are not responsible for the contents on these websites</span></div><div style="text-align: left;"><font color="#996600"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><br></span></font></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px;" align="left"><div style="text-align: left;"><a href="http://www.clubrudy.com/" title="Colin�s Column | Making The Case For A Modern Couture | Modern Couture,colin,the Fashi" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Colin�s Column | Making The Case For A Modern Couture | Modern Couture,colin,the Fashi</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Paris, france � strange people in the fashion world. Christian dior opened his doors with a big bang that became known as the new look</span></div><div style="text-align: left;"><a target="_blank" title="Das Macht Schlank | Von Den Fashion-profis Abgekupfert: Zehn Schmeichel-looks, Die Optisch Mindest" href="http://www.uwetoepfer.de/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Das Macht Schlank | Von Den Fashion-profis Abgekupfert: Zehn Schmeichel-looks, Die Optisch Mindest</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Von den fashion-profis abgekupfert: zehn schmeichel-looks, die optisch mindestens f�nf kilo leichter machen</span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.maxfilms.de/" title="Der Fashion Week Berlin" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Der Fashion Week Berlin</a></div> <div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Wir haben unsere highlights f�r sie im gro�en r�ckblick zusammengefasst</span></div><div style="text-align: left;"><a target="_blank" title="Die Sch�nsten Modelle | Die Sch�nsten Modelle F�r Die Hei�en Tage � Zum Shoppen In Der L�nge Ihrer W" href="http://www.osartis.de/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Die Sch�nsten Modelle | Die Sch�nsten Modelle F�r Die Hei�en Tage � Zum Shoppen In Der L�nge Ihrer W</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Es ist der inbegriff der sommergarderobe: das sommerkleid. </span><a href="http://www.elektrotoni.de/" title="2014 Herbst Modestrend Blog" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">2014 Herbst Modestrend Blog</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Nachdem ich euch hier schon meine favorisierten herbstjacken vorgestellt habe, kommen nun meine favoriten f�r den diesj�hrigen herbstschuh. ..&nbsp;</span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://alternativemedecinedouce.com/glinksan/pages/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Directory Alternative Medicine</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Repertory with many links to sites with information and formation in the domains of alternative medicine and well being. Links can be added to the directory</span><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"><br> <a href="http://www.drishtiias.com/" title="Drishti Ias Coaching In Delhi, Ias Preparation, Ias Syllabus" target="_blank">Drishti Ias Coaching In Delhi, Ias Preparation, Ias Syllabus</a><br>India's best ias coaching in delhi for online ias preparation and download previous year ias paper, study material for ias prelims exam, download ias syllabus, online portal for test series for ias exam in hindi and english<br></span></div><div style="text-align: left;"><a target="_blank" href="http://www.telalinks.com/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Free Link Exchange</a></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.freewebsubmission.com" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">FreeWebSubmission.com</a></div><div style="text-align: left;"><a href="http://st-valentines-massacre.ias3.com/" title="Keyboarding Games Friendly For Fun Kid Jokes" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Keyboarding Games Friendly For Fun Kid Jokes</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Knock knock who's there? It's a man with a scar and a tommy gun. Al capone. Saint valentines massacre capone keyboarding games kid jokes</span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.dkmhunt.com/" title="Michael Kors Outlet" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Michael Kors Outlet</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Authentic michael kors outlet online,free shipping on http://www. Dkmhunt. Com/</span></div></div></div> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: left;" align="left"><div style="text-align: left;"><a href="http://bjcshopping.com/" title="Online Shopping" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Online Shopping</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Discount online shopping with the worlds most popular shopping malls, boutiques, shops, warehouses, dropshipping and outlets, it is all about good shopping</span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://iadb.com/" title="Iadb - Ultra Fast Free Websites For Industry Professionals" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Professionals</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Iadb - ultra fast free websites for industry professionals. Iadb - internet actors database - build your website in seconds! Free websites for actors, professional websites for filmmakers, project websites for directors, music websites for composers. &nbsp;</span></div> <div style="text-align: left;"><a target="_blank" title="Riddles Whomp Up Puzzles Word Search" href="http://word-puzzle.3owl.com/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Riddles Whomp Up Puzzles Word Search</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Improve vocabulary with thousands of new words. Develop word power puzzles and quizzes to test techniques. We appreciate your link. Exchange links and join us for summer 2015!&nbsp;</span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://school-repair.com/" title="School-repair.com" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Iadb - Ultra Fast Free Websites For Industry&nbsp;</a></div> <div style="text-align: left;"><a href="http://eloggo.yolasite.com/" title="Sayings" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Sayings</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Selected sayings and websites, links exchange, websites, free link exchange, selected sayings , new address, new, address, selected, saying, free<br></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp; <a href="http://welinks.ir/" title="Selected" target="_blank">Selected</a><br>Selected sayings,websites and exchange<br><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span></div><div style="text-align: left;"><a href="http://school-repair.com/" title="School-repair.com" target="_blank" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">School-repair.com</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Www. School-repair. Com - web site on how to become a true expert in the construction. You can whether qualitatively to make the testimony, in the apartment or house beauty salon, as well as more - major repairs&nbsp;</span></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">?yourself</span></div></div><div style="line-height: 21.6px;" align="left"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: left;"><a target="_blank" title="The Fashion Blogs | Tavi Gevinson,the Fashion Prodigy,ted" href="http://www.inmotionmedia.co.uk/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">The Fashion Blogs | Tavi Gevinson,the Fashion Prodigy,ted</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">A cult blog, which turned her into one of the youngest style icons in recent memory and paved the way for countless imitators.&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: left;"><a target="_blank" title="Travel Link Exchange Directory" href="http://www.linkmarket.net/link_directory/Recreation/Travel/" style="line-height: 21.6px; background-color: initial;">Travel Link Exchange Directory</a></div><div style="text-align: left;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px;">Free link exchange and link building service for travel themed websites</span></font><br><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8349575476/kelik.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div></span><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;" align="center"><font size="4"><a href="http://noornameh.ir" target="" title="">http://noornameh.ir</a></font><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span><br><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;" align="center"><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span><br><img src="http://www.netanimations.net/Animated-moving-cinemagraph-of-heavry-storm.gif" alt="Animated moving cinemagraph of heavy rain storm looking down tree covered lane" width="400" height="302" border="0">&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; <br><span style="font-size: 13.5pt;"><a href="http://selected.ir/"><font color="#993300">http://selected.ir<br><br><br></font></a></span>&nbsp; <span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span><span style="line-height: 21.6px; background-color: initial;"></span></div></div></div></div></div></span></div></div></div></div></div></div>